Ustanovení o ochraně osobních údajů

1.1. Úvod: toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jako „prohlášení“) se vztahuje na identifikovatelné osobní údaje uživatelů Freemeteo pokud jde o podmínky shromažďování (získávání), zpracovávání a správy těchto údajů ze strany majitele této internetové stránky. Toto prohlášení nepokrývá vztahy uživatelů Freemeteo s jakoukoli jinou službou, které není Freemeteo vlastníkem, a nad kterou Freemeteo nevykonává žádnou kontrolu. Freemeteo nenese zodpovědnost za jakoukoli škodu, kterou uživatel může utrpět během navštívení nebo používání stránky, do které vstupuje z vlastní iniciativy.

2.2. Shromažďování a použití osobních údajů: Freemeteo shromažďuje osobní údaje ve dvou případech:

A. V okamžiku navštívení stránky uživatelem

B. V okamžiku, kdy se uživatel registruje do jedné nebo více služeb Freemeteo.

V průběhu jeho registrace mohou být od uživatele vyžadovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, faxové číslo, země původu a adresa elektronické pošty (E-mail). Freemeteo tyto údaje používá k tomu, aby stránka uživateli poskytla uspokojující služby a aby uživatele informovala o nových službách.

3.3. Oprava a/nebo odstranění osobních údajů: Freemeteo vyhrazuje svým uživatelům právo odstranit (vymazat), opravit nebo aktualizovat své osobní údaje prostřednictvím odeslání zprávy elektronické pošty (E-mailu). Stejným způsobem Freemeteo také umožňuje svým uživatelům dočasně deaktivovat svoji registraci na stránce.

4.4. Zpřístupnění (odhalení, šíření) osobních údajů: Freemeteo se zavazuje, že neprodá, nepronajme ani žádným jiným způsobem nezpřístupní žádné třetí straně osobní údaje svých uživatelů. Freemeteo odhalí (zpřístupní) osobní údaje třetí straně pouze v případě, že uživatel vysloveně vyjádří svůj souhlas s takovým odhalením (zpřístupněním) nebo v případě, že je takové odhalení (zpřístupnění) nutné k uspokojení požadavků uživatele. Freemeteo rovněž odhalí (zpřístupní) osobní údaje v případě, že toto odhalení (zpřístupnění) bude vyžadovat zákon, po vydání soudního příkazu nebo když některý uživatel poruší toto prohlášení a/nebo podmínky používání stránky.

5.5. Cookies: Freemeteo může používat cookies, aby rozpoznala uživatele při každém jeho navštívení stránky. Cookies jsou malé elektronické soubory, které jsou přenášeny z Freemeteo na uživatelův pevný disk (harddisk). Uživatel si smí zvolit, zda povolí všechna cookies, nebo zda chce být upozorněn pokaždé, když jsou cookies odesílána na jeho harddisk nebo zda nepovolí přijímání cookies pomocí jednoduchého nastavení vyhledávače (browser).

6.6. IP Adresy: Uživatelova IP adresa (IP Address) může být uložena a použita pouze ze statistických důvodů.

7.7. Ochrana nezletilých: Freemeteo vyznává zásadu neshromažďovat osobní údaje nezletilých. Navzdory tomu však Freemeteo není schopna ověřit skutečný věk uživatelů své stránky. Freemeteo tedy nenese zodpovědnost za nezletilé, kteří navštěvují nebo se registrují na její stránce. Freemeteo přistoupí k odstranění osobních údajů nezletilých v co nejkratším možném čase od okamžiku, kdy bude na toto upozorněna. V každém případě však Freemeteo důrazně doporučuje rodičům a opatrovníkům nezletilých na nezletilé děti a na způsob, jakým používají internet, dohlížet.

8.8. Zavázání se k ochraně osobních údajů: Freemeteo se hlásí k politice ochrany osobních údajů. Z toho důvodu Freemeteo instalovala mechanismy na ochranu osobních údajů uživatele, které uživatel stránce poskytuje. Freemeteo ovšem nemůže zaručit, že komunikace s uživatelem nebude předmětem nezákonného odposlouchávání nebo že třetí strana nelegálně nezíská přístup k uživatelovým osobním údajům.

9.9. Rozpojitelnost (dělitelnost) smlouvy: V případě, že se některý článek této smlouvy stane nezákonným, neplatným nebo neaplikovatelným na soudní pravomoc, neovlivní se tím zákonnost, platnost a vymahatelnost stejnou soudní pravomocí jakéhokoli a všech ostatních článků této smlouvy.

10.10. Jazyk: Originální jazyk této smlouvy (podmínek požívání) je angličtina. V případě nesrovnalostí mezi anglickým textem a jeho překladem do jakéhokoli jazyka je rozhodující anglická verze.

11.11. Změny podmínek: Freemeteo si vymezuje právo po předchozím upozornění uživatelů modifikovat podmínky tohoto prohlášení. Jakékoli používání této internetové stránky po zmíněném upozornění bude považováno za vyjádření souhlasu uživatele s modifikací podmínek.

V případě, že nesouhlasí s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, uživatele žádáme, aby se zdržel používání stránky Freemeteo.